Testamente hvis I er ugift

Der kan være flere grunde til, at man har valgt at leve sammen som ugifte. Men man skal være opmærksom på, at det har nogle konsekvenser i tilfælde af dødsfald. Er du og din partner ikke gift, er jeres samliv ikke reguleret af regler i arveloven, og I arver derfor ikke hinanden ved dødsfald. Ønsker I at sikre hinanden, er det nødvendigt at oprette et gensidigt testamente. Er der ikke oprettet testamente, fordeles arven ud fra arveloven til eventuelle livsarvinger - og ikke til samleveren.

Lever I sammen papirløst, bør I oprette testamente til fordel for hinanden, ellers er der ingen arveret mellem jer indbyrdes. Det gælder, uanset om I har børn eller ej, og uanset hvor længe I har boet sammen.

Efter 2 års samliv skal man ikke betale tillægsboafgift, men alene boafgift af arven mellem papirløse. Denne regel betyder ikke, at der automatisk opstår arveret efter mere end 2 års samliv, fordi arveretten kun opstår i kraft af et testamente.

Danske Arveretsadvokater | c/o Danske Advokater  Vesterbrogade 32  1620 København V
Telefon: 33 43 70 00 | info@danskearveretsadvokater.dk | CVR NR. 3457 4944