Om Danske Arveretsadvokater

Danske Arveretsadvokater (Association of Danish Inheritance Lawyers) er en forening af advokater med ca. 260 medlemmer, som er specialister i alle typer af sager, der handler om familieformue, særeje, arv og testamenter og behandling af dødsboer. Foreningen er repræsenteret af brancheorganisationen Danske Advokater.

Løbende efteruddannelse sikrer, at foreningens medlemmerne altid er opdateret på de nyeste regler og bedste praksis for oprettelse af ægtepagter og testamenter. Vores daglige arbejde som eksperter i arv og dødsbobehandling giver os en solid paratviden om, hvordan et dødsbo behandles bedst muligt – også i forhold til skatter og arveafgift.

Du kan rette henvendelse til en arveretsadvokat og få en uforpligtende samtale. Her danner advokaten sig et overblik over, hvilken slags hjælp og rådgivning, der er behov for. Advokaten vil samtidig give et overslag over, hvad rådgivningen vil koste.

Find nærmeste arveretsadvokat

Kontakt bestyrelsen for spørgsmål om medlemskab af foreningen. Årskontingentet i Danske Arveretsadvokater er på 2.000,00 kr. inklusive moms.

Tip

Find mere uddybende information ved at trykke på menuen i øvre venstre hjørne

Danske Arveretsadvokater | c/o Danske Advokater  Vesterbrogade 32  1620 København V
Telefon: 33 43 70 00 | info@danskearveretsadvokater.dk | CVR NR. 3457 4944