Boudlæg

Boudlæg anvendes ved mindre boer. Det vil sige med værdier/aktiver på under under 42.000 kr. i 2016 og under 43.000 kr. i 2017 efter betaling af sædvanlige begravelsesudgifter.

Boudlæg kaldes også for begravelsesudlæg. Det betyder, at der i boet stort set kun er penge til at dække udgifterne i forbindelse med begravelsen. Boudlæg er en enkel måde at behandle små dødsboer på, og det er kun nødvendigt med en formueopgørelse og ikke en egentlig boopgørelse.

Arveretsadvokaterne kan informere om, hvornår et boudlæg er relevant.

Ved et boudlæg er retsafgiften 500,-Danske Arveretsadvokater | c/o Danske Advokater  Vesterbrogade 32  1620 København V
Telefon: 33 43 70 00 | info@danskearveretsadvokater.dk | CVR NR. 3457 4944