Behandling af dødsbo

Ved dødsfald efterlader afdøde en række værdier - hus, bil, indbo, eller andet. Disse værdigenstande skal opgøres og fordeles blandt arvingerne. Det kaldes for et boskifte. Et boskifte skal godkendes og udleveres af skifteretten, der sikrer, at de rette arvinger får den rette arv, og at kreditorer får deres. Det er ikke muligt at råde over dødsboets midler i nogen henseende, før man har modtaget en skifteretsattest.

Det er bedemandens opgave at give besked om dødsfaldet til kordegnen, som så sørger for at give besked til skifteretten, folkeregistreret mm. Skifteretten henvender sig til afdødes nærmeste og derefter til boets kontaktperson på dødsanmeldelsen.
 

Overordnet findes der 7 former for behandling af et dødsbo. Valg af form for boskifte kan have stor betydning for ægtefællens og arvingernes økonomiske og personlige forhold. Arveretsadvokaterne anbefaler derfor, at valg af boskifteform sker i samarbejde med en specialiseret advokat. Vi er specialiserede i alle aspekter af retsregler og retspraksis ved skifte og arv og har indgående erfaring med processen fra dødsfald til afslutning af boet.

 

Find din nærmeste arveretsadvokat.

Tip

Find mere uddybende information ved at trykke på menuen i øvre venstre hjørne

Danske Arveretsadvokater | c/o Danske Advokater  Vesterbrogade 32  1620 København V
Telefon: 33 43 70 00 | info@danskearveretsadvokater.dk | CVR NR. 3457 4944