Du er ugift og har børn

Hvis man har børn men ingen ægtefælle, arver ens børn på lige fod. Dør et barn, går arven videre til vedkommendes børn. Dør et barn uden at efterlade sig livsarvinger, fordeles arven mellem ens øvrige børn. Læs mere om livsarvinger i ordbogen.

Lever man i et papirløst forhold er der som udgangspunkt ingen arveret imellem parterne - medmindre man har oprettet indbyrdes testamente. Det gælder uanset om man har børn eller ej, og uanset hvor længe man har boet sammen. Efter 2 års samliv skal man ikke betale tillægsboafgift, men alene boafgift af arven mellem papirløse. Denne regel betyder ikke, at der automatisk opstår arveret efter mere end 2 års samliv, da arveretten kun opstår i kraft af et testamente.

Danske Arveretsadvokater | c/o Danske Advokater  Vesterbrogade 32  1620 København V
Telefon: 33 43 70 00 | info@danskearveretsadvokater.dk | CVR NR. 3457 4944