Gift med børn og særeje

Hvis man er gift, har børn og har oprettet ægtepagt med særeje, deles særejet ikke med ægtefællen modsat fællesejet. I stedet deles det i henhold til arveloven eller et testamente. Man kan i et testamente bestemme over 75% af sin formue i særejet.


Danske Arveretsadvokater | c/o Danske Advokater  Vesterbrogade 32  1620 København V
Telefon: 33 43 70 00 | info@danskearveretsadvokater.dk | CVR NR. 3457 4944