Skilsmissesæreje

Skilsmissesæreje gælder kun ved separation eller skilsmisse. Når én af jer dør, fordeles arven altså på samme måde, som hvis I har fælleseje. Denne form for særeje sikrer, at begge parter ved separation og skilsmisse beholder de aktiver som er omfattet af skilsmisse særejet deres formue. Ved dødsfald har ægtepagten ingen betydning. Derfor er formuen fælleseje, og boet deles efter de normale regler. Læs mere om dødsbo.

Skilsmissesæreje kan oprettes for hele formuen, en del af denne eller for specifikke genstande.


Danske Arveretsadvokater | c/o Danske Advokater  Vesterbrogade 32  1620 København V
Telefon: 33 43 70 00 | info@danskearveretsadvokater.dk | CVR NR. 3457 4944