Ægtepagt og særeje

En ægtepagt med særeje kan give økonomisk tryghed og sikre den ønskede deling af formue og gæld i familien ved dødsfald eller separation.

De fleste ægtepar har fælleseje, fordi det er udgangspunktet i loven. Det betyder, at ægteparret skal dele den samlede formue, hvis de bliver separeret eller skilt. Ved dødsfald fordeles deres fælles formue mellem den efterladte ægtefælle og afdødes arvinger. Fordelingen afhænger af om der er oprettet et testamente, eller om det er arvelovens regler, som man følger.

Med en skilsmisseprocent over 40% er mange familier i dag sammensatte af dine, mine og vores børn, hvor arveforholdene bliver mere komplicerede ved dødsfald i familien. Et ægtepar kan have mange grunde til at oprette et særeje i en ægtepagt, hvor de kan opnå den ønskede deling af formuen ved separation eller dødsfald.

Fælleseje er den mest udbredte deling mellem to ægtefæller. Desværre oplever vi som advokater ofte, at der kan opstå konflikter omkring delingen af formuen ved dødsfald og separationer eller skilsmisser. For at undgå komplikationer og misforståelser i en ægtepagt omkring særeje, anbefaler vi derfor altid, at ægtepagten udarbejdes i samarbejde med en advokat med speciale i arveret. En advokat kan fortælle helt nøjagtigt om konsekvenserne af de valg I træffer, så der ikke opstår problemer i forhold til arveloven.

Tip

Find mere uddybende information ved at trykke på menuen i øvre venstre hjørne

Danske Arveretsadvokater | c/o Danske Advokater  Vesterbrogade 32  1620 København V
Telefon: 33 43 70 00 | info@danskearveretsadvokater.dk | CVR NR. 3457 4944